หมวดเมนูลัด

อัลบั้มภาพ
นาฬิกาและปฏิทินประวัติโดยสังเขปพระมหาเฉลิมชัย ปภสฺสโร (ศรีเมือง) 
น . ธ . เอก , ป . ธ . ๔ , พธ . บ ( ปรัชญา )
ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)
( Ph.D. Brogram in Management )ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม


ชาติภูมิ ชื่อ เฉลิมชัย นามสกุล ศรีเมือง (จำปาใด)

เกิด พ . ศ . ๒๕๑๘

บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ ๑๒ บ้านหนองแวง ตำบล ทุ่ม อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ

มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา ๘ คน เป็นคนที่ ๘ ลูกสุดท้องน้องสุดท้าย

บิดามารดา นายสี จำปาใด นางปัดสา ศรีเมือง

บรรพชา พ . ศ . ๒๕๓๒ เมื่ออายุ ๑๔ ขวบ บวชเณรหน้าไฟงานศพย่า ที่บ้านหนองจิก

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม โดยมี พระครูสิริสังฆการ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ . ศ . ๒๕๓๘

โดยมี พระราชวรรณเวที สมณศักดิ์สุดท้าย พระเทพมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์

 

วิทยฐานะการศึกษา 
- พ . ศ . ๒๕๓๔ สอบได้นักธรรมชั้น ตรี 
- พ . ศ . ๒๕๓๕ สอบได้นักธรรมชั้น โท 
- พ . ศ . ๒๕๓๖ สอบได้นักธรรมชั้น เอก 
- พ . ศ . ๒๕๓๘ สอบได้ประโยค ๑ - ๒ 
- พ . ศ . ๒๕๓๙ สอบได้ประโยค ป . ธ . ๓ 
- พ . ศ . ๒๕๔๐ จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
- พ . ศ . ๒๕๔๑ สอบได้ประโยค ป . ธ . ๔ 
- พ . ศ . ๒๕๔๖ จบปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ จากมหาวิยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- พ . ศ . ๒๕๔๖ จบปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเกริก คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( สาขาการบริหารงานยุติธรรม ) ศศ.ม. 
- พ . ศ . ๒๕๕๒ ( Ph.D. Brogram in Management )ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม 
- พ . ศ . ๒๕๔๗ เป็นประธานจัดสร้างวัดหนองแวง (บ้านเกิด) ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

อดีต นึกถึงแล้วขอบใจโชคชะตาชีวิต อันคับแค้น แสนสาหัด ที่มีส่วนปลุกปั้นชีวิต 

คติพจน์ บุญคุณต้องตอบแทน ดีชั่วอยู่ที่เจตนา หาใช่ฐานาดร เผ่าพันธุ์ ศาสนา และชาติตระกูล แม้ว่าคนเราจะอยู่ ในฐานะใดก็ตาม ถ้ามีใจบริสุทธิ์ ก็จะพบกับความเจริญ 

บทเรียนจากชีวิต “ทุกข์แล้วต้องทน จนแล้วต้องเจียม” 

บทปลุกใจ ทะเลยังมีคลื่น ชีวิตจะราบรื่นต้องมีอุปสรรค อุปสรรคปัญหาเป็นที่มาแห่ง


เว็บไซต์ www.watnongwang.com
วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
เว็บสำเร็จรูป
×