หมวดเมนูลัด

อัลบั้มภาพ
นาฬิกาและปฏิทินอัลบั้มภาพ
- - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
บริเวณวัดหนองแวง
ภาพในอดีต สำนักสงฆ์ ปีแรก
รูปวัดหนองแวง ปี 50
ก่อสร้างโบสถ์วัดหนองแวง
กุฏิทรงไทยภาพถ่ายมุมสูง 
วางศิลาฤกษ์ สร้างโบสถ์
หลวงพ่อรวย 
(พระพุทธมงคลนิมิตร)
หล่อวันเดียวเสร็จ
ปี53 เริ่มเทเสาร์โบสถ์
ภาพงานกฐิน ปี 2550
ภาพงานกฐิน ปี 2551
ภาพงานกฐิน ปี 2552
ภาพงานกฐิน ปี 2553
ภาพงานกฐิน ปี 2554
ภาพงานกฐิน ปี 2555
ภาพงานกฐิน ปี 2556
ภาพงานกฐิน ปี 2557

                                                                           ภาพงานกฐินสามัคคี ปี 2558 
 
พระสงฆ์ พร้อมชาวบ้านหนองแวง
ช่วยกันพัฒนาวัด

ภาพกิจกรรมงานพิธีต่างๆ

หล่อพระประธาน หลวงพ่ออริยทรัพย์


ภาพกิจกรรมงานพิธีต่างๆ 
ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายความจงรักภักดี
แด่องค์พระมหาราชันย์
ภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2559
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็น พระครูสัญญาบัตร
รายนามพระมหาเถรานุเถระ
ที่น้อมกราบถวายสักการะ

วัตถุมงคล พระครูเฉลิมชัย

สงเคราะห์ญาติโยม


การประชุมพระสังฆาธิการ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑


ศาสนกิจ


ณ ประเทศญี่ปุ่น ร้านอาหารไทย


เว็บไซต์ www.watnongwang.com
วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
เว็บสำเร็จรูป
×