หมวดเมนูลัด

อัลบั้มภาพ
นาฬิกาและปฏิทินผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เป็นพระครูสัญญาบัตร       
   " พระครูประภัสสรสุตกิจ "
ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.
...........................................................
๑. คุณแม่อรพรรณ   สมประเสริฐ
๒. คุณปรัชญา        สูตบุตร
๓. ดร.ชญช์ทิเนตร   นิ่มสมบุญ
๔. คุณแม่อนงค์       สื่อหงวน 
๕. คุณแม่สุนีย์         ธันธนาพรชัย 
๖. พล.ต.ท.ธรรมนิตย์- คุณเนาวรัตน์    ปิตะนีลบุตร
๗. พล.ต.ต. วรภัทร - คุณสรัญญา    วัฒนวิศาล
๘. คุณอนัญญา (เจ้โอ) พงศ์พฤกษา และครอบครัว
๙.คณะห้วยขวาง-ดินแดง คุณสงบ เปี่ยมทอง และคุณวิภา ตรีปัญญา 
๑๐. คุณกรภัทร,คุณสุมณฑา, คุณปรีชา-คุณกาญจนา   เหล่าตระกูล 
๑๑. คุณมาลีรัตน์      ตั้งประสพทรัพย์ พร้อมญาติพี่น้อง
๑๒. คุณอรสา          รัตนกุล
๑๓. คุณกฤษณ์  เลิศสุวรรณรัชต์ -คุณตังฉ่าย  แก้วไพรัช
๑๔. คุณภัทริน          สมประเสริฐ

ขออนุโมทนาบุญสาธุ.


 
 

เว็บไซต์ www.watnongwang.com
วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
เว็บสำเร็จรูป
×