หมวดเมนูลัด

อัลบั้มภาพ
นาฬิกาและปฏิทินรายนามพระมหาเถรานุเถระ ที่น้อมกราบถวายสักการะ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ดังนี้
1.  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์    เจ้าคณะใหญ่หนกลาง   วัดพิชยญาติการาม /  กรุงเทพมหานคร
2.พระพรหมดิลก    วัดสามพระยาวรวิหาร/ กรุงเทพมหานคร 
3. พระวิสุทธิวงศาจารย์     วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร 
4. พระพรหมวชิรญาณ       วัดยานนาวา/กรุงเทพมหานคร 
5. พระพรหมโมลี     วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร 
6.  พระพรหมกวี      วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 
7. พระพรหมเวที     วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร/จังหวัดนครปฐม 
8. พระพรหมเสนาบดี   วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 
9.  พระธรรมสุธี       วัดหัวลำโพง/กรุงเทพมหานคร
10.พระเทพสุวรรณเมธี   รองเจ้าคณะกรุงเทพฯ/เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม /กรุงเทพมหานคร 
ฯลฯ
 
 

เว็บไซต์ www.watnongwang.com
วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 
เว็บสำเร็จรูป
×